Sverigedemokraterna Enköping | Sverigedemokraterna i Enköpings kommun | Sida 4

Sverigedemokraterna Enköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Enköping!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Enköpings kommun.

Lars Wistedt

Ordförande SD Enköping

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Debattövning med SD Håbo och SD Enköping

  Av linneabjuhr den 5 december 2016
  0

  Den 5 december samlades medlemmar från SD Håbo och SD Enköping i Enköpings kommunhus för att öva på att skriva motioner och interpellationer samt presentera dem och debattera för dem.

 • Medlemsmöte om kyrkopolitik

  Av linneabjuhr den 11 november 2016
  0

  Den 9 november hade SD Uppland en medlemsträff om kyrkopolitik där cirka 40 medlemmar från hela länet deltog. Tyvärr blev den tilltänkta föreläsaren Aron Emilsson sjuk men vice distriktsordförande Simon Alm höll föreläsningen istället. Efteråt fikade vi tillsammans.

  IMG_8202
  IMG_8210
  IMG_8189
  IMG_8240
  IMG_8260
  IMG_8268
  IMG_8230

  IMG_8229

 • Budgetfullmäktige i Enköping den 17 oktober

  Av linneabjuhr den 19 oktober 2016
  0

  KF

  Sverigedemokraterna (SD) lämnade in en fullständig budget till fullmäktige som går att läsa här. Det var S och NE:s budget som vann bifall men beslutet föregicks av ett långt sammanträde med många diskussioner.

  SD påtalade de ökande kostnaderna för kommunen och att det beräknade underskottet för 2019 blir 155 miljoner kronor, mycket av underskottet beror på den höga invandringen till kommunen. Därför motsatte sig även partiet att kommunen ska lägga stora summor pengar på integration, när kommunens ekonomi redan är ansträngd. Bland annat drar SD ner anslag för modersmålsundervisning och svenska för invandrare. SD:s kritik mot en stor invandring och de stora kostnaderna som påföljd möttes av skarp kritik från övriga partier. 

  Vänsterpartiets Per-Markus Riisman påstod också att SD drog ner budgeten för vård-och omsorgsnämnden samt anklagade partiets ledamöter för att inte vara kunniga. Lars Frantzén upplyste då fullmäktige i sin replik att Sverigedemokraterna satsar 4,9 miljoner kronor mer till nämnden än vad Vänsterpartiet själva gör.

  Enköpings-Posten har även uppmärksammat budgetdebatten i kommunen:

  http://eposten.se/enkoping/2016/10/11/for-att-klara-av-framtiden-behovs
  http://eposten.se/enkoping/2016/10/17/temperaturen-steg-under

 • Debatt på Westerlundska gymnasiet

  Av linneabjuhr den 10 oktober 2016
  0

  Den 10 oktober deltog SD Håbos ordförande Linnea Bjuhr i två debatter på Westerlundska gymnasiet i Enköping. Debatterna berörde fyra ämnen: migration, grova brott och straffpåföljder, legalisering av cannabis samt skattepolitik.

  Under dagen hjälpte även partiets ungdomsförbund till med att annordna bokbord och prata med eleverna.

  IMG_7986

  IMG_7978

  IMG_7962

 • SD Enköpings budget för 2017

  Av linneabjuhr den 30 september 2016
  0

  Sverigedemokraterna Enköpings budget är nu inskickad och kommer inom kort tas upp i fullmäktige. Nedan finner ni en sammanfattning av budgeten samt budgeten i sin helhet.
  sdeb

  Sammanfattning:

  Sverigedemokraternas vision är att Enköping utvecklas till en trygg kommun att bo och verka i. För att nå dit finns det i detta dokument riktlinjer och konkreta förslag såväl som en underbyggd budgetkalkyl.

  På grund av det stora flyktingmottagandet i såväl Sverige som Enköping följer stora ekonomiska konsekvenser. Det är därför Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att kommunen ska verka för ett minimalt mottagande. Vidare har Enköpings ekonomi under flera års tid hanterats på ett icke föredömligt sätt, vilket har lett till att kommunen nu står inför det ofrånkomliga faktumet att införa effektiviseringskrav, försäljning av kommunala fastigheter, samt en kraftigt minskad invandring.

  Budgeten i sin helhet:
  SD_Budget2,2_2017