Sverigedemokraterna presenterar sin budget för 2019 | Sverigedemokraterna Enköping

Sverigedemokraterna presenterar sin budget för 2019

Enköping står inför betydande finansiella utmaningar under kommande budgetperioder. Även om landet som helhet förväntas komma i någon form av konjunkturmässig balans så är sannolikt omfattande skattehöjningar att vänta, om önskvärda mål skall kunna uppfyllas eller ens bibehållas på nuvarande nivå.

Sverigedemokraterna anser att Enköpings kommun står inför en mycket bekymmersam utveckling och att de finansiella utmaningarna bara är början – fler kommer att komma, nu med ett minoritetsstyre.
Kommunens nämnder har fått i uppdrag att spara miljonbelopp under den senaste tiden och vi ser en stor risk att välfärden kraftigt kommer att urholkas under kommande mandatperiod.

Orsakerna till den komplicerade ekonomiska situationen är flera men i korthet kan det sammanfattas med att färre kan producera det allt fler skall dela på. Detta anser vi i Sverigedemokraterna vara ohållbart!
En del i detta är det utökade ansvar för att omhänderta, utbilda och se till att migranter kommer ut på den lokala arbetsmarknaden. De flesta studier visar idag att det är en process på många år – och att endast en mindre del verkligen kommer ut och får ”riktiga” arbeten, det vill säga inte bidragsfinansierade beredskapsarbeten, vars huvudsakliga syfte är att frisera arbetslöshetsstatistiken.

För Enköping innebär detta problem med att hitta boenden i en rådande bostadskris men även att det på ett par års sikt kommer innebära enorma ekonomiska påfrestningar, i form av bidragsberoende, för en kommun som ju redan idag har ett högt skattetryck.
Sverigedemokraterna anser att Enköpings kommun måste välja att prioritera kärnverksamheterna i avsevärt högre grad än vad som är nu fallet.
Kraftiga åtgärder måste vidtas för att eliminera risken för att nyanlända hamnar i ett bidragsberoende och Enköping måste upphöra med att ta emot fler migranter än vad som man kan hantera lokalt.

Att prioritera handlar inte enbart om att rangordna utan även att välja bort det som är minst nödvändigt!

Du kan läsa budgeten i sen helhet nedan!

SD Enköpings budget för 2019