Utbildning i motions och interpellationsskrivning | Sverigedemokraterna Enköping

Utbildning i motions och interpellationsskrivning

Den 26 mars hade SD Håbo och SD Enköping en utbildning där vi övade på att skriva motioner och interpellationer samt att debattera för dem.  Vi blir mer och mer redo för de stundande valen.